Sinh hoạt giáo xứ

Thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, mừng bổn mạng hội Đạo binh Đức Mẹ.

2012-08-15 18:30
Hôm nay, ngày 15.8.2012 toàn thể giáo hội nói chung và giáo xứ Cây Vông nói riêng hân hoan mừng kính trọng thể mầu nhiệm “Đức Mẹ lên trời cả hồn...

Thánh lễ Rước Chúa lần đầu cho 52 em của giáo xứ

2012-07-29 07:15
Ngày 29 tháng 07 năm 2012, Giáo xứ Cây Vông đã tổ chức thánh lễ cho các em Rước Lễ Lần Đầu thật long trọng, trang nghiêm và thánh thiêng vào lúc 7...

Bổn mạng giới trẻ phan sinh Cây Vông

2012-07-15 00:00
15 / 07 / 2012, Giới trẻ Phan Sinh ( GTPS ) Cây Vông hân hoan mừng kính trọng thể Thánh quan thầy Bônaventura bổn mạng đoàn GTPS Cây Vông. Hòa...
1 | 2 | 3 >>