Hạt Diên Khánh mừng kính trọng thể Thánh Anrê Kim Thông bổn mạng Hội Đồng Giáo Xứ Cây Vông

2012-07-14 00:00
Lúc 08 giờ ngày 14/07/2012 tại Giáo Xứ Cây Vông, Hội Đồng Giáo Xứ Giáo Hạt Diên Khánh đã tổ chức mừng kính trọng thể Thánh Anrê Kim Thông bổn mạng Hội Đồng Giáo Xứ Giáo Phận NhaTrang.

Các thành viên HĐGX đến tham dự đông đảo cùng các Cha Quản Xứ Đồng Hộ, Đồng Dài, Hà Dừa, Đồng Trăng. Nhân dịp này Ban thường trực HĐGX Giáo Hạt giới thiệu với anh chị em: Cha Augustinô Mai Hứa là Cha Hạt Trưởng Diên Khánh, kiêm nhiệm chức vụ đặc trách HĐGX Giáo Hạt, và Tổng đặc trách HĐGX Giáo Phận NhaTrang.

Cha F.X Trịnh Hửu Hưởng, quản xứ Hà Dừa đã chia sẻ với các anh chị em HĐGX đề tài : Vai trò và sự tham gia cộng tác của HĐGX với Linh Mục Quản xứ trong việc điều hành mục vụ Giáo Xứ, quá trình và hiện tại.

Tiếp theo là Thánh Lễ trọng thể, Cha Agustinô Mai Hứa chủ sự cùng các Cha quản xứ đến tham dự đồng tế.

Sau Thánh Lễ là bữa tiệc mừng trong bầu khí nhộn nhịp, vui vẻ. Cha Hạt trưởng Mai Hứa đã trao tặng cho HĐGX Giáo Hạt Diên Khánh một triệu đồng để làm vốn sinh hoạt