CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

2012-08-11 17:12

Xin thông báo:

- Sáng nay lúc 8g25p có rửa tội cho các em nhỏ, yêu cầu các gia đình có con em rửa tội đi cho đúng giờ.

- Chúa nhật sau, CN XIX TN, đóng góp xây dựng nhà nghỉ dưỡng linh mục trong giáo phận. Tiền đóng góp xin bỏ vào phong bì đem đến nhà xứ hay bỏ vào thùng tiền người nghèo.