Chúa nhật XIX TN

2012-08-12 00:00

Trong tuần này có vài điểm đáng lưu ý:

- Tiền đóng góp xây nhà nghỉ dưởng các linh mục vẫn tiếp tục thu.

- Thứ 4, lễ Đức Mẹ lên trời ( lễ trọng) mọi ý lễ xin vào ngày này sẽ dâng vào lễ chiều ngày thứ 3.

- Thứ 5, thứ 6 thánh lễ hôn phối, mọi ý lễ sẽ lùi lại, dâng vào lễ sáng thứ 7.

- Cũng thứ 4, bổn mạng Lêgiô Mariae nên các thành viên có mặt vào lúc 1g30p chiều hôm đó để tỉnh tâm, mừng bổn mạng.

- Tối thứ 2 sau lễ, 4 em chưa xưng tội rước lễ và các anh chị dự tòng có mặt tại nhà thờ để tập nghi thức.

- Chúa nhật sau, CN XX TN.