Liên hệ

Liên hệ

2012-05-01 00:00

Liên lạc với cha quản xứ, cha hạt trưởng Diên Khánh Augus Mai Hứa : Tel : (058) 3774 164 

Mọi ý kiến, bài vở đóng góp xin gửi email về địa chỉ :  gxcv.kito@gmail.com ( Admin)