Giờ lễ

Giờ lễ

2012-05-01 00:00

Lễ ngày thường:             

Mùa Xuân, Hạ, Thu

Thánh lễ sáng: 4g Chuông, 4g30p Lễ

Thánh lễ chiều: 18g Chuông, 18g30p Lễ 

Mùa Đông:

Thánh lễ sáng: 4g Chuông, 4g30p Lễ

Thánh lễ chiều: 17g30p Chuông, 18g Lễ

Lễ ngày Chúa nhật:

Thánh lễ chiều thứ 7( áp lễ ): giống giờ lễ ngày thường chia làm hai mùa.

Thánh lễ sáng Chúa nhật:  Lễ I  4g Chuông, 4g30p Lễ

                                       Lễ II  6g15p Chuông, 6g45p Lễ

            Lưu ý:

Đây chỉ là giờ lễ chính cử hành thường lệ của giáo xứ, ngoài ra còn có một số thánh lễ tùy ý khác được cử hành theo giờ đã yêu cầu như: Thánh lễ tạ ơn chịu chức linh mục, thánh lễ an táng, hôn phối,...

                                                      BTV-Gx.Cây Vông