Niềm vui và Hy vọng

Nhóm Niềm Vui và Hy Vọng

2012-08-01 10:09

PHỤC VỤ - YÊU THƯƠNG

1. Tinh thần:
- Nhóm Niềm vui & Hy vọng gồm những người trẻ và trưởng thành, tuổi từ 12 trở lên. Nhóm chú tâm đặc biệt đến người nghèo và người kém may mắn.
- Các thành viên cố gắng trở thành " Cây bút chì nhỏ" trong bàn tay Chúa (Mẹ Teresa Calcutta).
- Thành viên nhóm là những người trẻ không tìm kiếm lợi lộc vật chất nhưng mà để phục vụ.

" Phục vụ là cho không
Phục vụ là quên mình
Phục vụ không đòi đền đáp...
Phục vụ vì Chúa Kito"
Một biểu tượng của một tình yêu đi vào hành động
Thương người qua việc làm hơn qua lời nói

- Quyết tâm: Mỗi ngày một cử chỉ đẹp để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

2. Mục đích:
Qua việc chiêm ngắm Chúa Kito và cái nhìn chăm chú gương Mẹ Teresa Calcutta nhóm Niềm vui & Hy vọng cố gắng đạt những mục đích sau:
- Huấn luyện các thành viên sống một đức tin vững chắc, bước theo Chúa Giêsu Kito, Đấng loan báo tin mừng cho người nghèo.
- Sống và cầu nguyện như mẹ Teresa trong tinh thần đơn sơ và khiêm nhường.
- Khơi dậy, linh hoạt và giữ vững tinh thần tông đồ trong nhóm.
- Giáo dục người trẻ về nhân bản Kito, để họ có thể trở thành nhân tố tích cực trong chính môi trường sống và thi hành sứ mệnh truyền giáo của họ.

Nhóm niềm vui và hy vọng của giáo xứ có 70 thành viên với ban điều hành là:

Trưởng nhóm : Matta Hồ Thị Thúy Hồng.

Phó: Maria Nguyễn Thị Ngọc Triều

Thư kí + thủ quỷ : Matta Nguyễn Thị Ngọc Thủy .

Với công tác chính là gây quỹ làm việc bác ái

Các hoạt động chính của nhóm

    

    

Quét dọn nghĩa trang

   

   

Tặng quà cho người nghèo

    

   

Bán nhang tại nghĩa trang mùng 4 tết.

   

   

Thu gom phế liệu