Mẹ Công giáo

Mẹ Công Giáo

2012-08-01 09:40

Hiện tại, hội các bà mẹ Công giáo của giáo xứ có khoảng 86 người, hoạt động rất nhiệt tình đi họp đều đặn đông đủ và đúng giờ. Luôn noi gương Mẹ Maria sống công bình bác ái, sẵn sàng hy sinh phục vụ hội thánh. Công việc chủ yếu của các bà là cầu nguyện đền tội thay cho nhân loại đang lạc bước. Ban điều hành:

Hội trưởng : Lucia Nguyễn Thị Ngọc Trí.

Hội phó 1 : Matta Nguyễn Thị Lanh.

Hội phó 2 : Lucia Nguyễn Thị Phi Hương.

Thủ quỹ : Matta Lê Thị Thiện.

Thư ký: Isave Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Và hội Các bà mẹ Công giáo luôn luôn mở rộng cửa đón chờ các thành viên nhiệt thành đến tham gia vào đới sống cầu nguyện và làm cho hội ngày một vững mạnh.