Lòng thương xót Chúa

Nhóm lòng thương xót Chúa

2012-08-01 10:23

Khác với các đoàn thể khác, nhóm Lòng Thương Xót Chúa ( LTXC ) của giáo xứ không có tổ chức, kết cấu, không bắt buộc tham gia sinh hoạt, ai thích thì tham gia, không thì thôi. Nhưng điều đó nó không làm ảnh hưởng đến sự suy vong của nhóm.

Nhóm hoạt động rất mạnh mẽ và nhiệt tình, cử hành LTXC đều đặn, thường xuyên vào các buổi chiều mỗi ngày.Hiện tại, nhóm càng ngày tham gia sinh hoạt càng đông bởi lý do làm việc đạo đức mỗi ngày để đền tội cho bản thân và cho thế giới, được giáo dân mến mộ và tham gia tích cực.

Thời gian sinh hoạt của nhóm:

Ngày thường ( thứ 2 – thứ 6 ) cử hành lúc 14g45p ( không lần chuỗi mân côi )

Ngày Chúa nhật cử hành lúc 14g30p ( có lần chuỗi mân côi )