Hội Thánh Thể

Hội Thánh Thể

2012-08-11 09:49

Hội Thánh Thể của giáo xứ hiện tại đang trên đà hình thành và cũng cố lại, bởi vì tuy có kết cấu tổ chức chặt chẽ nhưng không được phổ biến với giáo dân lắm, và chưa thấy rõ được tinh thần, nếp sống và  hoạt động của hội. Quyết tâm của hội là đưa danh tiếng của mình đến gần với giáo dân hơn, được nhiều người biết đến nhiều hơn. Hoạt động chính của hội là Chầu Thánh Thể và chọn chính Thánh Thể Chúa Kitô làm bổn mạng riêng cho hội mình.

Hiện tại, hội có 52 thành viên, tham gia nhiệt tình. Ban điều hành là:

Hội Trưởng : Maria Nguyễn Thị Khâm

Hội Phó : Matta Nguyễn Thị Chi

Thủ Quỹ : Maria Nguyễn Thị Tua

Thư Ký : Matta Nguyễn Thị Lanh

Và hội Thánh thể luôn tha thiết mời gọi giáo dân cùng tham gia sinh hoạt với hội, giúp hội ngày một vững mạnh hơn không chỉ về số lượng lẫn về chất lượng. Mọi nhu cầu thắc mắc xin lên lạc với hội trưởng để biết thêm thông tin.