Hội đồng giáo xứ

Hội đồng giáo xứ

2012-05-01 08:48

Khi nhắc đến một giáo xứ, ta không thể quên thế lực chính yếu quan trọng đó là hội đồng giáo xứ. Họ là những người vừa hoạt động đời sống gia đình vừa phục vụ giáo xứ hết mình, hết tình, hết sức luôn được cha quản xứ ủy thác tín nhiệm trao phó những nhiệm vụ quan trọng, cùng hợp tác để cai quản, coi sóc giáo xứ, phục vụ giáo dân.

Hiện tại, Hội đồng giáo xứ của Cây Vông hoạt động rất nhiệt tình, luôn hăng hái say mê phục vụ. Tuy vậy nhưng cũng không kém những khó khăn, để giáo xứ cường thịnh thì HĐGX phải là những người có đức có tài, phục vụ không vì lợi ích cá nhân.

Số lượng ít nhưng hoạt động thì hiệu quả, có trách nhiệm cao, luôn được giáo dân yêu mến và tin cậy.

Ban điều hành hiện tại của HĐGX là:

-          Chủ tịch : Tôma Nguyễn Văn Tầm

-          Phó chủ tịch  : Giuse Nguyễn Hưởng

-          Thủ quỹ : Tôma Trần Thanh Tịnh

-         Thư ký : Matta Nguyễn Thị Chi

Với đại diện 4 giáo họ là 16 vị ủy viên ,kèm theo 3 ủy viên chuyên trách gồm:

-          Về mặt giáo dục Giáo lý Đức tin  : Tôma Võ Thuận

-          Về mặt  Khánh Tiết : F.X Nguyễn Đức Vinh

-          Về mặt Ca Đoàn : Micae Nguyễn Sạch

Họp ban thường vụ  HĐGX vào thứ 7 cuối tháng.

Họp HĐGX  toàn thể các ủy viên theo quí ( 3 tháng ) .