Giúp lễ dự tu

Giúp lễ dự tu

2011-08-21 09:09

Đã biết đến giúp lễ thì cũng không quên dự tu vì hầu hết các thành viên giúp lễ đều nằm trong danh sách dự tu của giáo xứ.

Đối với ban giúp lễ, với số lượng thành viên tương đối đông 31 em đã mang lại nhiều thuận lợi và cũng không ít những khó khăn cho ban của mình. Thuận lợi thì rất là nhiều, như số lượng đông dễ chia phiên giúp lễ, mọi công việc, nhiệm vụ được giao như dọn phòng thánh, giặc áo giúp lễ làm rất nhanh và có hiệu quả, luôn được bà con giáo dân yêu mến, sẵn sàng gởi con mình cùng tham gia. Khó khăn lại không kém, giúp lễ toàn là nam, nạn lười biếng đi họp, bỏ phiên giúp lễ thường xuyên sảy ra, nhưng điều này không đáng nói cho bằng việc các thành viên xung đột nội bộ, tranh dành hay từ chối nhận phiên giúp lễ trong các buổi họp.
Dưới sự phù hộ, chở che của ĐGH Piô X thì mọi khó khăn đã không thành vấn đề, luôn hăng hái tích cực giúp lễ, chăm lo bàn thờ, chuẩn bị lễ vật,… và nhiều hoạt động làm đẹp lòng giáo dân khác.

Khác với giúp lễ, dự tu chủ yếu là học tập đạo đức thánh thiện, rèn luyện kĩ càng từ tu đức đến nhân bản. Các chủng sinh của giáo xứ luôn chăm lo đến việc rèn cách sống và đức tin, sẵn sàng tiếp bước xây dựng giáo hội. Ra sức học tập rèn luyện để có đủ khả năng chăn dắt chăm sóc đoàn chiên giáo hội. Hiện tại ban điều hành giúp lễ dự tu là:

Trưởng ban : Tađêô Trần Thanh Tâm.
Phó ban : Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Nha.
Thủ quỹ : Gioan Lê phúc Nghĩa.

Mọi nhu cầu ý kiến đóng góp xin liên lạc trưởng ban Tađêô Trần Thanh Tâm để được giải đáp

 

Giúp lễ - Dự tu nam

 

Dự tu nữ